S Jaishankar Takes Oath As Rajya Sabha Member
 External Affairs Minister S Jaishankar. (File Photo)
External Affairs Minister S Jaishankar. (File Photo)
Comments Close