Mallya writes to PMLA court
  • WebDesk BTVI
  • Dec 18 2018

Mallya files affidavit in PMLA court against ED claim.